Poslání Centra dialogu v Arnoldově vile se prolíná i do vzdělávacího potenciálu edukační nabídky. Téma kultivace a perspektiv dialogu je stěžejním pilířem naší edukační mise. V Arnoldově vile se zaměřujeme na podporu neformálního vzdělávání v exklusivním prostředí kulturní památky. Nabízíme otevřený prostor pro hru, pro vzdělávání, posilování sociálních vztahů i relaxaci. Přirozeně tak navazujeme i na historii Arnoldovy vily z hlediska jejího fungování, kdy ve vile po několik desítek let sídlila mateřská školka.

Nabídka edukačních programů zahrnuje všechny věkové kategorie a je provázána s rámcově vzdělávacími programy.

Edukační programy jsou postaveny na třech základních pilířích; ORNAMENTIKA, TEKTONIKA a DIALOG. Programy se zaměřují na historii vily, dílo Josefa Arnolda, na architekturu a stavitelství, stejně tak na rozvoj kreativního i kritického myšlení. V nemalé míře cílí i na dialog česko-německo-židovských vztahů.

Vstupné 70 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační programy budou v nabídce až od září 2024. Přihlašovat se na ně ale můžete již nyní.

 

Celoživotní vzdělávání a mezigenerační soužití:

Nabídneme také příměstské tábory, tematické letní školy, programy pro rodiny s dětmi, workshopy, kreativní setkání, semináře, kurzy. Navazujeme spolupráci s univerzitami, s univerzitními spolky, s U3V atd. V plánu máme také nabízet otevřené ateliéry, tvůrčí setkání, autorská čtení a doprovodné programy k aktuálním výstavním projektům a intervencím současných umělců. Naši pozornost bychom také rádi zaměřili na kroužky, kluby a komunitní spolky.

 

KONTAKT PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Detailní seznam kontaktů naleznete zde

Nabídka edukačních programů a workshopů v Arnoldově vile

K objednání edukačního programu stačí málo

Při objednávce prosím nezapomeňte uvést název programu, možné termíny vč. času, název školy, třídu, počet účastníků, popř. účast žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kontakt na Vás (telefon, e-mail). 

Vstupné 70 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Naše motto: Nuda je smrtelným hříchem vzdělávání v muzeu.

Oddělení muzejní pedagogiky Muzea města Brna tvoří tým erudovaných muzejních edukátorů, kteří spolupracují na tvorbě a realizaci programů v duchu společných zásad a cílů, etického kodexu a sdílení zkušeností.

 

Chráníme Vaše soukromí

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR). Více o ochraně osobních údajů. Vytvořením rezervace s těmito podmínkami souhlasíte.

Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...