NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

V Arnoldově vile se zaměřujeme na podporu neformálního vzdělávání v exklusivním prostředí kulturní památky. Nabízíme otevřený prostor pro hru, pro vzdělávání, posilování sociálních vztahů i relaxaci. Přirozeně tak navazujeme i na historii Arnoldovy vily z hlediska jejího fungování, kdy ve vile po několik desítek let sídlila mateřská školka.

 

Od září 2024 však připravujeme kompletní nabídku edukačních programů pro všechny věkové kategorie. Nabídka bude provázána s rámcově vzdělávacími programy. Budeme nabízet lektorované programy pro mateřské školy, základní školy, střední školy, odborné i základní umělecké školy.

 

Programy pro školní skupiny budou postaveny na třech základních pilířích; ORNAMENTIKA, TEKTONIKA a DIALOG. Programy se zaměří na historii vily, dílo Josefa Arnolda, ale také na dialog česko-německo-židovských vztahů.

 

Programy pro školy a školky

Programy pro mateřské školy – v nabídce od jara 2025:

Ze zahrady pod krovy – zaměřeno na zahradu, stavitelství a domov.
Vilová zahrada – zaměřeno na čas; co zde bylo, je a bude. Jak vypadala tehdejší lokalita? 

Hrajeme si ve vile – zaměřeno na herní prvky, dobové hračky i hry s ornamenty.
 

Programy pro základní školy:

Nejstarší vilová kolonie – rekreační charakter místa letních sídel měšťanů.

Arnold stavitel – zaměřeno na budování města Brna a stavitelský přínos Josefa Arnolda.

Z Tugendhat do Arnoldky – společná rodová linie a její vliv na podobu nejstarší vilové lokality v Brně.

 

Programy pro střední školy:

Arnoldova vila v průběhu času – zaměřeno na letní sídla měšťanů a společenský život konce 19. století.
Kdo mi smí přes práh – workshop pro teenagery v Arnoldově vile reflektující fenomén sociálních sítí jako prostředek k sebevyjádření. Intimita versus sdílení, kde jsou jejich hranice? Koho pustím přes práh svého domu – prožitkový program vychází z principu domu jako přirozeného mediátora a průvodce tématem.

Lidé v domech, domy v lidech – příběhy rodin Hože, Löw-Beer a Tugendhat.

Židé v Brně – jaký vliv měla židovská komunita na rozvoj města?

 

 

Celoživotní vzdělávání a mezigenerační soužití:

Nabídneme také příměstské tábory, tematické letní školy, programy pro rodiny s dětmi, workshopy, kreativní setkání, semináře, kurzy. Navazujeme spolupráci s univerzitami, s univerzitními spolky, s U3V atd. V plánu máme také nabízet otevřené ateliéry, tvůrčí setkání, autorská čtení a doprovodné programy k aktuálním výstavním projektům a intervencím současných umělců. Naši pozornost bychom také rádi zaměřili na kroužky, kluby a komunitní spolky.

 

KONTAKT PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Detailní seznam kontaktů naleznete zde
KONTAKT PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ
Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...