Brno, které lze v kontextu dějin nejen Moravy, ale i všech zemí Koruny české od 13. století charakterizovat jako významné politické, správní a ekonomické centrum, patřilo po staletí svým městským opevněním k nejlépe chráněným městům Evropy. O této skutečnosti svědčí celá řada nezdařených pokusů o dobytí města. (Historicky nejznámější švédské obléhání z roku 1645, ale také např. 1663 obléhání Brna Turky).

Od roku 2020 je Brána uzavřena a připravuje se její rekonstrukce vč. nové expozice.

Zavřít
Loading...