Edukační program v Arnoldově vile pro střední školy

Edukační programy v Arnoldově vile jsou postaveny na třech základních pilířích; ORNAMENTIKA, TEKTONIKA a DIALOG.
PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY blíže rozvíjejí příběhy významných rodin, které jsou úzce provázány s historii Arnoldovy vily. Poodkrývají rodinné vztahy formou inspirativních dialogů, a kromě prohlubování dobových reálií se zaměřují i na posilování sociálních vztahů, rozvíjejí kritické myšlení a kreativitu. 

Lidé v domech, domy v lidech
/ Zaměřeno na rodovou linii.
Příběhy rodin Hože, Löw-Beer a Tugendhat na pozadí historických reálií a provázaností rodinných vazeb a vztahů. Na pozadí malých dějin se seznámíme s dějinnými turbulencemi spojenými s 2. světovou válkou, která navždy změnila tvář Brna.

  • Cena: 70 Kč
  • Délka programu: 90 minut  

RVP:

Člověk a společnost / Umění a kultura /Jazyk a jazyková komunikace / Doplňující vzdělávací obory

 

Edukační programy budou v nabídce až od září 2024. Přihlašovat se na ně ale můžete již nyní.

Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...