Edukační program v Arnoldově vile pro střední školy

Edukační programy v Arnoldově vile jsou postaveny na třech základních pilířích; ORNAMENTIKA, TEKTONIKA a DIALOG.
PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY blíže rozvíjejí příběhy významných rodin, které jsou úzce provázány s historii Arnoldovy vily. Poodkrývají rodinné vztahy formou inspirativních dialogů, a kromě prohlubování dobových reálií se zaměřují i na posilování sociálních vztahů, rozvíjejí kritické myšlení a kreativitu. 

Arnoldova vila v průběhu času
/ Zaměřeno na stavební a historický vývoj vily.
Jak probíhal stavební vývoj Arnoldovy vily a za jakým účelem docházelo k přestavbám domu? Program mapuje proměny Arnoldovy vily od konce 19. století až po současnost

  • Cena: 70 Kč
  • Délka programu: 90 minut  
RVP:

Environmentální výchova / Člověk a jeho svět / Člověk a společnost / Umění a kultura

 

Edukační programy budou v nabídce až od září 2024. Přihlašovat se na ně ale můžete již nyní.

Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...