Odkaz minulosti v plynutí času

Stálá expozice zve návštěvníky Muzea města Brna do čerstvě zrekonstruované Arnoldovy vily. Charakter expozice určuje koncept fenomenologie architektury Christiana Norberga-Schulze. Základní idea spočívá v tom, že pro pochopení genia loci kromě nezbytné historické a uměleckohistorické analýzy znamenají mnoho i jiné formy reflexe, především ty, jejichž zdrojem je umělecká senzibilita. Druhým klíčovým bodem je přesah od architektury k urbanismu, od prostoru k místu. Na příběhu posledních soukromých majitelů vily, kteří byli židovského původu, expozice upozorňuje na potřebu porozumění a vzájemného respektu vůči kulturnímu dědictví a historii této komunity ve společnosti.  Výstava návštěvníka vyzývá k zamyšlení o zachování různorodosti, tradic a dědictví, které obohacují každého z nás.  

 

Genius loci 

Ve vyhlídkovém prostoru uvnitř věže se návštěvník ocitá ve čtvrtém nadzemním podlaží. Ze všech interiérů Arnoldovy vily je tato místnost nejotevřenější, nejvíce komunikuje se svým okolím, a proto přímo vybízí ke zkoumání genia loci. Expozice je věnována urbanistickému vývoji jižní části Černých Polí v okolí Arnoldovy vily a obsahuje mimo jiné model původní vilové kolonie z 60. let 19. století.  

 

Josef Arnold a jeho dům 

Ve třetím podlaží se návštěvník seznámí s příběhem stavitele a architekta Josefa Arnolda, se stavebními úpravami poslední soukromé majitelky Cecilie Hože a exponáty, které mapují éru mateřské školy, známou ještě mnoha pamětníkům. Expozice rovněž nabízí ukázky autentických nálezů získaných při poslední rekonstrukci, film o jejím průběhu, jakož i tzv. archeologické okénko neboli prezentaci původního povrchu fasády věže zachovaného in situ. 

 

Židé v Brně 

V druhém podlaží se návštěvníkům otevře poutavá cesta časem. S interaktivním videomappingem na "Židovské bráně" vstoupí divák do světa dějin židovské komunity v Brně od středověku až po současnost. Brána, rozdělující výstavní prostor před a za hradbami, v sobě nese symboliku uzavřeného středověkého města, kde Židé čelili vyhánění a omezení vstupu do Brna. Expozice zároveň prezentuje exempláře synagogálních předmětů, odkazujících na náboženské rituály a tradice Židů, laskavě zapůjčené Židovskou obcí Brno. Zvláštní pozornost výstava věnuje připomínce Cecilie a Cornelia Hožeových, jež byli posledními soukromými majiteli vily. Cecílie Hože byla o šest let starší sestrou Alfreda Löw-Beera, a tedy tetou Grety, později provdané Tugendhatové. Její příběh a rodinné vazby jsou neodmyslitelnou součástí brněnských dějin.   

Pro rezervace skupin mimo otevírací dobu a v případě zájmu o edukační program k expozici se obracejte na e-mail [obfuscate_1_|96|105|102|109|99|99|102|110|95|109|104|99|89|62|100|116|113|93|115|100|97|105|102|95|37|98|113].  

Kdy?

Pátek–Neděle 10:00–18:00

Místo konání

Arnoldova vila

Vstupné

Základní vstupné 70 Kč

Snížené vstupné 45 Kč

Rodinné vstupné 160 Kč

Zavřít
Loading...