Zemský dům, sídlo ústavního soudu

V současné době je ve veřejném prostoru často zmiňován Ústavní soud, a to hlavně v souvislosti s doplňováním nových soudců. Ústavní soud České republiky sídlí v Brně, a to v někdejším Zemském domě na Joštově třídě. Budova, která patří k nejrozsáhlejším objektům brněnské okružní třídy (cca 90 x 60 m), zde stojí již 145 let.

Zemský dům, vybudovaný pro potřeby moravské sněmovny, byl postaven v letech 1875–1878 podle vítězného soutěžního návrhu dvojice vídeňských architektů Antona Heffta a Roberta Raschky. Realizace se ujal Josef Arnold, sochařské a kamenické práce dodali Adolf Loos starší a jeho společník Josef Tomola. „Srdcem“ budovy je sněmovní sál, přístupný schodištěm od kočárového vstupu z ulice České. Dnes je využíván pro konání veřejných ústních jednání před plénem Ústavního soudu, které tvoří všech patnáct soudců. K sněmovnímu sálu přiléhá vestibul s menšími salónky po stranách, které sloužily jako restaurace a klubovna. Dnes jsou zde jednací místnosti pro tříčlenné senáty Ústavního soudu. Sněmovní sál s proskleným stropem zdobí malované vlysy se zemskými znaky ve fabionech nad konsolovou římsou. V patře se do prostoru sálu otevírají lodžie s balustrádou v zábradlí.

Stavba vyniká figurální výzdobou atik obou podélných průčelí. Šest ženských alegorických postav symbolizuje Mír, Spravedlnost, Historii, Blahobyt, Řemeslnou píli a Lásku k vlasti. Pro atiku hlavního jižního průčelí do ulice Joštovy vytvořil monumentální vápencové figury Loosův učitel, vídeňský sochař Josef Schönfeld. Mírně variované kopie na atice severního průčelí do Žerotínova náměstí dodala firma Loos & Tomola. Ta zhotovila i figurální alegorie ve cviklech oken a portrétní medailony ve shodném formálním zpracování jako na protějším Německém gymnáziu (Hudební fakulta JAMU), včetně portrétů architektů Hefta a Raschky. Nad kočárovým vstupem z České je osazen velký moravský zemský znak, vytvořený Adolfem Loosem starším. Firma Loos & Tomola dodala také dekorativní „závěrečný kámen“ [Schlußstein], který je umístěn ve vestibulu u schodiště do sněmovního sálu. Symbolický motiv dubových a lipových ratolestí, představuje Němce a Čechy a naznačuje spolupráci a pevný svazek obou zemských národů.

Od roku 2014 probíhá postupná revitalizace památkově chráněné stavby. Tak byla objevena i schránka, uložená při jejím slavnostním otevřením 22. prosince 1878 pod závěrečný kámen. Její obsah (pamětní listy, plány, fotografie) je uložen v Moravském zemském archivu, kopie jsou v malé expozici přímo v budově. Sídlo Ústavního soudu si mohou zájemci prohlédnout v rámci Noci práva, která se koná od roku 2019 vždy kolem 6. března na paměť vyhlášení a nabytí účinnosti Ústavní listiny Československa (6. 3. 1920).

 

Zavřít
Loading...