Program pro první stupeň ZŠ (doporučujeme pro 3. - 4. třídu) 

V edukačním programu žáci pátrají po tajemné bytosti spojené s postavou Jošta Lucemburského, který pobýval na hradě Špilberku. Poznají tak nepříliš známou legendu rodu Lucemburků. Probíhá formou kresleného interaktivního příběhu s tématy středověkého života. 
 

  • délka 90 minut 
  • 70 Kč / žák 

 

RVP: 

Člověk a jeho svět - Umění a kultura - Jazyk a jazyková komunikace - Dramatická výchova  

 

Zavřít
Loading...