Programy pro střední, vyšší odborné a vysoké školy

a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt a ředitel výtvarné školy Bauhaus

Program tvoří tematická komentovaná prohlídka obytných prostor vily a aktivizační prvky (prezentace, diskuze). Studenti se seznámí blíže s vilou Tugendhat i dalšími stavbami Ludwiga Miese van der Rohe, zejména v Berlíně a New Yorku. Před sto lety vznikla v Německu škola Bauhaus, jejíž umělecký přínos si připomeneme. Jaký byl život Ludwiga Miese van der Rohe v Evropě a jak se mu dařilo po emigraci do Spojených států amerických?

 

b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin

Tematickou komentovanou prohlídku obytných prostor vily doplňují aktivizační prvky. Příběh rodiny Tugendhatů a jejich nejbližších příbuzných je střípkem z rozsáhlé mozaiky osudů židovských rodin, ze kterých si výběrově a ve zkratce představíme další významné podnikatelské rodiny a osobnosti kulturního života spjaté v meziválečné éře s Brnem (Pavel a Hugo Haasovi, Endre Steiner, Robert Piesen aj.). Co mají společného s vilou Tugendhat Ernst Wiesner a bratři Eislerové?

 

c) Příroda a její místo v architektuře nejen ve vile Tugendhat

Komentovaná prohlídka obytných prostor a zahrady je obohacena o kreativní část. Ludwig Mies van der Rohe měl k přírodě vřelý vztah. Také ve vile Tugendhat můžeme obdivovat přírodní krásu více druhů vzácného dřeva a kamene. Během programu si povíme, jakou roli hrála příroda v architektuře před 90 lety, a na příkladech ilustrujeme, jakým způsobem s ní architekti (spolu)pracují v současnosti. Co má společného vila Tugendhat a lidské tělo? Proč není vila Tugendhat nízkoenergetický, pasivní nebo nulový dům?

 

d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury

Studenty čeká komentovaná prohlídka obytných prostor a technického zázemí vily s dialogickými prvky. Tento program se rozsahem představovaného jako jediný z nabídky vzdělávacích programů shoduje s II. rozšířeným prohlídkovým okruhem. Čím je vila Tugendhat tak jedinečná, že si zasloužila být v roce 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO?

 

e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy

Edukační program umocní aktivní listy, které obsah prohlídky vily determinují. Připravené pracovní listy odrážejí nejen objektivní kvality vily, ale i subjektivní preference autorek (studentky KVV PdF MU). Typy připravených aktivních listů podle cílových skupin: 1. a 2. ročníky SŠ, 3. a 4. ročníky SŠ.

 

f) Zpřítomnění historie ve vile Tugendhat

Edukační program umožní prostřednictvím zpestřené komentované prohlídky trochu vhlédnout do života ve všedních i vybraných významných dnech 20. století. Napomohou k tomu historické předměty i dokumenty, jejichž kopií se lze dotýkat. Co přelomového vzešlo ze setkání Václava Klause a Vladimíra Mečiara v srpnu 1992 ve vile Tugendhat? Program vznikl u příležitosti stoletého výročí republiky.

 

g) Básníkem prostoru a struktur, architektem příběhu

Výběrově si představíme inspirativní místa vily Tugendhat a doprovodíme svou cestu reflexemi z literatury. Přistoupíme k vile jako ke zhmotnělé architektonické básni a zároveň stroji na příběhy. Jaké pocity v nás architektura vyvolává? Lze hovořit o narativitě? Vila Tugendhat má silného genia loci a produkuje reálné vzpomínky i fiktivní představy. Vyjdeme z faktografie a odvážně se pokusíme metodami tvůrčího psaní zaplnit „bílá místa

Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...