Programy pro mateřské a základní školy

a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“

Náplní programu je komentovaná prohlídka obytných prostor vily spojená s tvůrčí etudou. Menší děti (MŠ, 1. stupeň ZŠ) se vilou od Ludwiga Miese van der Rohe inspirují k vlastní výtvarné tvorbě, větší žáci (2. stupeň ZŠ) si vedle polohy tvůrce vyzkouší i roli badatele, jehož zajímají faktografické a z hlediska architektury jedinečné znaky vily, které ji činí cennou a perspektivou celosvětové historie architektury neopominutelnou. V čem se architektura vily liší a v čem naopak shoduje se stavbami, které vznikají dnes?

 

b) Bauhaus a design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailech“

Obsahem programu je komentovaná prohlídka obytných prostor vily spojená s tvůrčí etudou. Vedle samotné stavby je vila známá i pro svůj často dodnes vyráběný nábytek. Již při prohlídce vily si budeme všímat detailů vybavení, jeho materiálové různosti a preciznosti zpracování. Povíme si základní informace o zajímavé výtvarné škole Bauhaus, která si letos připomíná 100. výročí založení. Během tvůrčí etudy si zahrajeme na umělecké návrháře (MŠ, 1. stupeň ZŠ), starší žáci se vedle tvorby zamyslí i nad posláním designérské tvorby obecně. Existuje i dnes nějaká designérská hvězda proslulosti Ludwiga Miese van der Rohe?

 

c) Souhra architektury a přírody ve vile Tugendhat

Jedná se o komentovanou prohlídku obytných prostor a zahrady spojenou s oživujícími prvky. Putování vilou ovlivní i pohled na zahradu, do níž se budeme stále více a více zanořovat. Čím se zabývá zahradní architekt? Výběrově zmíníme rostliny, které pěstujeme, a zvířata, jež se v brněnských Černých Polích volně vyskytují. Faunu zastoupí v podobě modelu vzácný roháč obecný, a  to ve čtyřech fázích životního cyklu. Viděli jste již někdy zblízka křídla babočky bodlákové? Nebo dokonce peříčko z modro-bílého „zrcátka“ sojky obecné? Starší žáci se dozvědí, jak Markéta Roderová-Müllerová v zahradě vily Tugendhat „zdůraznila prázdnotu“.

 

d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení

Děti absolvují interaktivní komentovanou prohlídku obytných prostor a technického zázemí vily. Tento program pro děti se z hlediska rozsahu viděného jako jediný z nabídky vzdělávacích programů shoduje s II. rozšířeným prohlídkovým okruhem. Vícepokojové obytné prostory a možnost puštění teplé vody či ohřátí vzduchu považuje dnes většina dětí v České republice za běžné. Bylo to tak vždy?

 

e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy

Žáci se během edukačního programu seznámí s vybranými částmi vily, které našly ohlas i v konkrétních aktivních listech. Tyto pracovní listy odrážejí nejen objektivní kvality vily, ale i subjektivní preference autorek (studentky KVV PdF MU). Typy připravených aktivních listů podle cílových skupin: MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ, 3. až 5. třídy ZŠ, 6. a 7. třídy ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií, 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

 

f) Proti proudu času ve vile Tugendhat

Edukační program umožní prostřednictvím zpestřené komentované prohlídky jemně zažít atmosféru všedních i některých významných dnů 20. století. Napomohou k tomu předměty vybrané s ohledem na dětského návštěvníka i dokumenty, jejichž kopií se lze dotýkat. Lišily se zájmy dětí a mládeže žijících před 90 lety od těch dnešních? Kdo byl v době vzniku vily Tugendhat náš prezident a můžeme se s ním v Brně i jinde „potkat“? Program vznikl u příležitosti stoletého výročí republiky.

 

g) Vila Tugendhat v pohádce/románu

Kvalitní domy zajímají z tvůrčího hlediska nejen další architekty, ale i autory z jiných uměleckých oborů. Seznámíme se s obytnými částmi vily Tugendhat a ve výběru podle věku žáků také s jejich zrcadlením v krásné literatuře. Oslovíme múzy a pomůžeme si metodami tvůrčího psaní. Je tvorba textu legrace nebo tvrdý oříšek?

Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...