Rytina, nielo, tauzie, inkrustace, tepání či řezba v kovu, to jsou výzdobné techniky nacházející se zejména na výrobcích zručných řemeslníků na Blízkém i Dálném východě. Každá technika výzdoby zahrnuje různorodé použití materiálů a také rozdílné technologie práce. A tak nastane velký problém při čištění, restaurování či konzervaci sbírkových předmětů, který musíme vyřešit individuálním přístupem, rozvahou a odborným přístupem k práci na jednotlivých předmětech. Na restaurování dvou bohatě zdobených albánských křesadlových pušek se v loňském roce podíleli také dva stážisté ze studijních oborů puškař a rytec. A výsledek jejich podílu na znovuzrození obou zbraní můžete posoudit sami.

Zavřít
Loading...