Muzeum města Brna ve spolupráci s Ústavem architektury Fakulty stavební VUT zve na výstavu soutěžních prací studentské soutěže o návrh zastřešení velkého nádvoří hradu Špilberk od 7. května 2024 do 31. května 2024 v podvěží hradu Špilberk (přístup z malého nádvoří).

Hodnotitelé

Předseda poroty: prof. Ing. arch. Michal Sedláček emeritní ředitel KAM Brno 

Členové poroty: prof. Ing. Josef Chybík, CSc.  FA VUT Brno
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. FAST VUT Brno
Ing. arch. Pavol Pauliny, Ph.D. FAD STU Bratislava
Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. FAST VUT Brno
Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. FAST VUT Brno
Mgr. Zbyněk Šolc Muzeum města Brna

Sekretář soutěže: Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. FAST VUT Brno

 

Průběh hodnocení

Zasedání poroty bylo zahájeno ve středu 24. dubna 2024 v 10:05 hodin. Členové poroty byli přivítáni vedoucím Ústavu architektury doc. Ing. arch. Jurajem Dulenčínem, Ph.D. a sekretářem soutěže. Po připomenutí všem přítomným členům poroty znění aktuálních soutěžních podmínek bylo přistoupeno k samotnému hodnocení. Do studentské soutěže bylo přihlášeno pět prací a porotě byly představeny formou prezentačního posteru B1 (700×1000 mm) a formou textové průvodní zprávy. Všechny předložené studentské návrhy byly sekretářem soutěže anonymizovány a byly označeny čísly 1–5. Po celou dobu hodnocení zná totožnost soutěžících pouze sekretář soutěže.

V prvním kole hodnocení si členové poroty nejprve individuálně prostudovali jednotlivé návrhy a do osobní hodnotící karty zaznamenali vlastní bodové hodnocení a svou představu o pořadí soutěžních návrhů. Následně došlo k porovnání hodnocení jednotlivých členů poroty a debatě výsledného pořadí. Odborná porota debatovala především nad návrhy rozdílných konstrukcí a možnostech jejich realizovatelnosti.

Každý člen poroty určil své pořadí, kterým bylo přiděleno bodové hodnocení. Součtem jednotlivých bodů vzniklo pořadí, na kterém se porotci hlasováním jednomyslně shodli.

Kdy?

Od: Středa 8.5.2024

Do: Pátek 31.5.2024

10:00–18:00

Místo konání

podvěží hradu Špilberku (přístup z malého nádvoří)

Vstupné

Zdarma

Zavřít
Loading...