K dalším zajímavým nálezům, které se do sbírek našeho muzea dostaly díky spolupráci se zájemci z řad veřejnosti, patří jedinečně dobře zachovalý vrcholně středověký církevní typář, který byl nalezen u Ořechova. Typář je prakticky pečetidlo, které ve své době sloužilo jako oficiální razítko nebo podpis. V našem případě můžeme vidět na lícní straně krásně provedený obraz Madony s Ježíškem a dále modlícího se prosebníka, který nepochybně představuje majitele pečetidla. Opis značí +S. IACObI.PReSbITeRI, což znamená, že jde o typář kněze Jakuba. Očko na rubu sloužilo k zavěšení pečetidla na řemínek. Na základě provedení se můžeme domnívat, že typář byl vyroben někdy na přelomu 13. a 14. století. Ale kdo byl kněz Jakub a jak se jeho pečetidlo dostalo na pole u Ořechova se už asi nedozvíme. 

Zavřít
Loading...