Během aktuálně probíhající náročné obnovy kostela sv. Jakuba Staršího si můžeme připomenout předcházející stavební aktivity a jeden výjimečný sbírkový předmět z muzejních sbírek.

Chrám sv. Jakuba byl založen markrabětem Vladislavem Jindřichem kolem roku 1220. První přestavba proběhla kolem roku 1300, pravděpodobně v souvislosti s požárem Brna v roce 1306. Současná podoba halového trojlodí pochází ze třetí významné stavební periody probíhající v několika fázích v 15. a 16. století. Právě na rozsáhlé přestavbě trojlodí pracoval od roku 1502 významný sochař a kameník Anton Pilgram. Zmíněný umělec nakonec od nedokončené stavby odešel do svatoštěpánské huti ve Vídni, kde roku 1515 zemřel. V roce 1592 byla věž kostela zvýšena do současné výšky 92 m zednickým mistrem Antoniem Gabrim podle modelu architekta a tesaře Šimona Taucha.

Dnešní podoba farního chrámu je výsledkem historizující regotizace, která proběhla v letech 1871–1881. O vypracování návrhu byl požádán vídeňský architekt Heinrich von Ferstel, změnami prošla především jižní stěna, byly doplněny nové okenní kružby a vitráže. Naneštěstí došlo bez vědomí architekta ke stržení Pilgramovho schodiště v sakristii. Posledními stavebními oprava prošel chrám na přelome 19. a 20. století, kdy byla upravena věž a v letech 1937–1939, kdy došlo k restaurování fasád a obnově dlažby.

Zmíněná rekonstrukce věže na začátku 20. století na několik let změnila siluetu města Brna. Dřevěný krov byl nahrazen železnou konstrukcí a celá věž byla opětovně oplechována v původním tvaru z konce 16. století. Výšková dominanta centra města pod lešením vzbuzovala nemalou pozornost. Dostala se nejenom do hledáčků fotografů ale stala se i vděčným námětem pro dobové pohledy.

Dostavby a přestavby chrámů byli mnohdy největšími stavebními událostmi v historických centrech evropských měst na přelomu 19. a 20. století. V Kolíně nad Rýnem byla v roce 1880 po téměř čtyřicetileté dostavbě dokončena Katedrála svatého Petra. Dostavba kolínského dómu přímo podnítila i dokončení Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v letech 1873–1929. Obdobné dostavbě se nevyhnulo ani Brno. V letech 1904–1909 proběhla dostavba dvojvěží Katedrály svatého Petra a Pavla na brněnském Petrově (této události se věnovalo jedno z předchozích odborných okének). Zmíněné stavebné aktivity vytvořili charakteristické dominanty historických center a natrvalo proměnily siluety městské krajiny.

V sbírkách Muzea města Brna je uložen unikátní sbírkový předmět související s rekonstrukcí věže kostela sv. Jakuba Staršího. Návštěvníci muzea získají na podzim příležitost prohlédnout si tento detailní model lešení na připravované výstavě Brno nostalgické.

Zavřít
Loading...