Na podzim tohoto roku otevřelo oddělení Galerie města Brna výstavu kreseb a soch brněnského sochaře a kreslíře Františka Navrátila (1932–2012). Jednu z komentovaných prohlídek navštívil Navrátilův synovec – pan Libor Bedřich – a přinesl nám početný konvolut archivních snímků, které dokumentují Navrátilův život. Kromě toho nás seznámil i s vzácným cyklem černobílých fotografií, jejichž autorem je právě František Navrátil. Zaujalo nás, že tento bytostný sochař byl také zdatný fotograf, který dokázal citlivě pracovat se světlem, detailem a kompozicí, a to v duchu odkazu avantgardní a modernistické fotografie.  Díky velkorysosti pana Bedřicha a díky laskavému svolení Navrátilova syna, získalo Muzeum města Brna povolení k volnému užití těchto vzácných a umělecky kvalitních fotografií, které hovoří o všestrannosti Navrátilova talentu a zároveň zaplňují bílá místa v mapování jeho bohaté tvorby.

Zavřít
Loading...