Od 1. ledna 2005 působí přímo ve vile Tugendhat Studijní a dokumentační centrum (SDC-VT). Jeho hlavním úkolem je shromažďovat nejen fakta a dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících, ale také o osudech domu po odchodu jeho majitelů, nebo o lidech a událostech souvisejících s vilou po celou dobu její existence.

  • SDC-VT se zaměřuje i na širší historické souvislosti s důrazem na brněnskou architekturu od 19. století až po současnost. V této oblasti vyvíjí samostatnou vědeckovýzkumnou, badatelskou a publikační činnost a úzce spolupracuje s oddělením dějin architektury, kde je mj. uložena originální plánová a fotografická dokumentace k vile Tugendhat.
  • Nedílnou součástí SDC-VT je postupně budovaná knihovna, kde je k dispozici domácí i zahraniční literatura o vile Tugendhat, a hlavně publikace věnující se evropské periodě díla Ludwiga Miese van der Rohe. Velkou část knihovního fondu pak tvoří literatura vztahující se k brněnské architektuře od 19. století až do současnosti a k moderní architektuře na území České republiky obecně.
  • SDC-VT organizuje krátkodobé výstavy v technickém podlaží vily Tugendhat. V současnosti zde probíhá výstava ICONIC HOUSES. Ikony české avantgardy. Autenticita a stylová diverzita, která byla připravena pro 7. mezinárodní konferenci ICONIC HOUSES 2023 Centrem památek moderní architektury Muzea města Prahy. Výstava představuje vybrané skvosty české architektonické moderny, které patří ke členům prestižní mezinárodní sítě Iconic Houses Network.
  • Řadu výstupů SDC-VT (včetně vybraných výstav) si můžete prohlédnout online přímo na webové stránce: https://www.tugendhat.eu/vila-online/badatel/

Popisky foto

  1. Rudolf Sandalo, 1931, MuMB-ODA;
  2. Rudolf Sandalo, 1931, MuMB-ODA;
  3. Rudolf Sandalo, 1931, MuMB-ODA;
  4. Originální plánová dokumentace vily Tugendhat;
  5. Originální plánová dokumentace vily Tugendhat, MuMB-ODA;
  6. Právě probíhající výstava ICONIC HOUSES.
Zavřít
Loading...