Netradiční datum 29. února bylo v přestupném roce 2012 cíleně zvoleno pro slavnostní otevření vily Tugendhat po její dvouleté památkové obnově a restauraci, od které uplynulo již 12 let.

Na vysoce hodnocené opravě domu, která započala v roce 2010, pracovalo více než čtyřicet specializovaných firem a špičkových restaurátorů. Mezinárodní poradní sbor expertů THICOM (Tugendhat House International Committee) dohlížel na postupy při konzervaci a restaurování stavební substance objektu.

Nejdříve prošly sanací ty konstrukce domu, které byly příčinou opakovaných havarijních situací – izolace, vnitřní a vnější kanalizace, zdravotechnické instalace, elektroinstalace, výměníková stanice. Proběhla kompletní oprava a statické zajištění zahradní terasy se schodištěm včetně transferu a zpětné aplikace původních omítek. Staticky zajištěna byla opěrná zeď v tzv. tunelu. Bylo obnoveno dožilé souvrství střešního pláště a provedena pojistná hydroizolace v celé ploše střechy.

V interiérech byly odstraněny dodatečně vestavěné příčky a zazdívky. Speciální péče byla věnována povrchům. V maximální míře zůstaly zachovány originální substance jednotlivých materiálových prvků (např. vnější a vnitřní omítky, kovy, dřevo apod.). Zcela bez zásahů, kromě pečlivého očištění, zůstalo opláštění sloupů a onyxová příčka v hlavním obytném prostoru. Některé prvky byly zhotoveny podle původních receptur, které se dnes již nepoužívají nebo prošly zásadní technologickou inovací.

Důsledným restaurováním prošly i technické památky v objektu, jako např. elektrické spouštění oken, vzduchotechnika (včetně původního systému větrání prostoru zimní zahrady). 

Celkovou revitalizací prošla také zahrada. Specialisté rekonstruovali mobilní zeleň na terasách a rostlinný inventář v zimní zahradě, kde byl zprovozněn i bazén na vodní rostliny.

Během obnovy a restaurace domu došlo k obnažení některých konstrukcí a pozoruhodných stavebnětechnických a materiálových situací (původní fragmenty DLW, izolační desky zn. Torfoleum, autentické prvky elektroinstalace, úlomky původního skla apod.). Prvky a materiály, převážně zahraniční provenience, byly v rámci operativní dokumentace stavby evidovány.

Otevření vily předcházela tisková konference, které se zúčastnili představitelé města Brna, dcery stavebníků vily Daniela Hammer-Tugendhat a Ruth Guggenheim-Tugendhat, dále Ivo Hammer, Wessel de Jonge a Ana Tostoes za mezinárodní poradní sbor THICOM a také zástupci projekčního týmu a Muzea města Brna.

Atmosféru výjimečného dne s výjimečným datem podtrhl hudební doprovod legendárního brněnského jazzmana Jaromíra Hniličky.

K památkové obnově vily Tugendhat více ZDE.

Slavnostním otevření vily Tugendhat 29. 2. 2012
  1. Slavnostní přestřihnutí pásky při otevření vily Tugendhat
  2. Slavnostní otevření vily Tugendhat
  3. Tisková konference při slavnostním otevření vily Tugendhat
  4. Tisková konference při slavnostním otevření vily Tugendhat
  5. Daniela Hammer-Tugendhat na slavnostním otevření vily Tugendhat
  6. Ruth Guggenheim-Tugendhat na slavnostním otevření vily Tugendhat
  7. Slavnostní otevření vily Tugendhat

Foto: David Židlický

Zavřít
Loading...