Arnoldova vila v Černých polích prošla nedávno rekonstrukcí, při které byly objeveny různé artefakty z dob minulých jako zbytky tapet, úlomky štukové výzdoby, v zásypech podlah a pod konstrukčními prvky zbytky omítek s malbou a také papírové doklady historie vily jako dobové noviny či jízdenka na tramvaj. A protože je nutno zachovat i tyto materiálově různorodé objekty, prochází nyní restaurátorsko-konzervátorskými dílnami muzea. Je nutno je zbavit prachu, vyčistit, srovnat a zakonzervovat pro generace příští, jako doklad stavebního vývoje a života v Arnoldově vile.

Zavřít
Loading...