Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.: Přírodní a přírodě blízké lesy

Dřevo je základní plně obnovitelná surovina v lidském životě. Provází nás tak říkajíc od kolébky až po rakev. Navíc v sobě fixuje uhlík a přispívá ke snižování jeho množství v atmosféře. Těžba nemocných i zdravých stromů je tedy naprosto oprávněná a jediná možnost, jak dřevo získat. Lesnictví - lesník je profese, jejíž hlavním posláním je dřevo vypěstovat. Ve středoevropském lesnictví jsme si historicky zvykli na pěstování velmi intenzivním způsobem jako na „zahrádce“ s vynaložením velké energie a nákladů. Po vytěžení lesa totiž musíme vzniklou paseku nejdříve uklidit od větví, poté do vyčištěné plochy vysázíme nové stromky, o které se dále staráme, ochraňujeme je před zvěří či trávou - např. i chemickými prostředky, atd. Kýženého cíle, tedy dospělých kvalitních zdravých stromů se však paradoxně nemusíme dočkat, jak nám historicky ukazují četné kalamity – větrné, hmyzí, atd., v poslední době sucho a přemnožení kůrovcovitých. Jde to i jinak? Nelze lidskou energii a investované peníze do klasického pěstování lesů zčásti nahradit energií přírody? Nebude takto přírodě blízce pěstovaný les nakonec stabilnější a produktivnější?

Kdy?

Od: Středa 25.10.2023

Středa 25. 10. 2023 od 17:00 hod.

Místo konání

bývalá konírna

Vstupné

Základní vstupné 70 Kč

Zavřít
Loading...