Jednou z nejcennějších součástí fotoarchivu Muzea města Brna je kolekce skleněných negativů. Navzdory tomu, že představují jednu z nejstarších součástí muzejního fondu, stává se, že informace z jejich původní evidence byly ztraceny a zapomenuty. Tento scénář se týká i série stereonegativů, ve kterých byla rozpoznána dokumentace návštěvy císaře Františka Josefa I. v Brně roku 1892.

Primárním cílem císařovy návštěvy v termínu 26. června – 5. července 1892 byla účast na IV. rakouských střelbách, prestižní střelecké slavnosti pořádané Brněnským měšťanským ozbrojeným a střeleckým sborem (Brünner bewaffnete Bürger und Schützen Corps).

Tomuto programu předcházel příjezd císaře do Brna 26. června 1892, který můžeme na dochovaných snímcích pozorovat. Vyniká zde především opulentní výzdoba města – špalír tvořený představiteli brněnských spolků, řemeslných sdružení a škol, zdobné slavobrány či efemérní architektura. Součástí uvítacího programu byl také průvod alegorických vozů, na nichž se v propracovaných kostýmech vezou účastníci střeleckých slavností a ztvárňují živé obrazy.

Černobílé snímky nám skrývají, že výzdoba města se dle příkazu brněnské radnice nesla výhradně v německých barvách, černé a žluté. Striktní požadavky brněnské radnice, v této době reprezentované výhradně brněnskými Němci v čele se starostou Gustavem Winterhollerem, vedly k vyostření vztahů s českým obyvatelstvem a vyvolaly negativní ohlasy v česky psaném tisku.

1. – 2. Slavnostní uvítání císaře Františka Josefa I. v Brně na dnešním Moravském náměstí, 26. června 1892, skleněný stereonegativ, MuMB

3 – 4. Alegorické vozy v průvodu vítajícím císaře Františka Josefa I. při jeho návštěvě v Brně, 26. června 1892, skleněný stereonegativ, MuMB

Zavřít
Loading...