Alfred Neumann je mimořádnou osobností moderní architektury, i když u nás ještě poměrně méně známou. Narodil se 26. ledna 1900 ve Vídni a v roce 1910 se celá rodina přestěhovala do Brna, kde si jeho otec na ulici Trnité zařídil stolařskou dílnu. Alfred zde vystudoval německou státní průmyslovku a po maturitě narukoval do rakouské armády. Po válce nastoupil na brněnskou německou techniku a působil i jako asistent na stavební průmyslovce.Od roku 1922 studoval na vídeňské Akademii u Petra Behrense a získal i Behrensovu cenu Akademie. V roce 1925 odešel do Paříže, v letech 1928–1929 pracoval v Alžíru a později krátce i v Jihoafrické republice. Ve 30. letech pobýval střídavě v Paříži a v Brně, kde měl kancelář na Josefské 4. Přežil Terezín a v roce 1947 se zúčastnil jako československý delegát 6. kongresu CIAM v Bridgewateru. V roce 1949 odešel do Izraele, kde slavil velké úspěchy. Od roku 1965 žil v kanadském Quebecku, kde 23. října 1968 zemřel. Neumannovo jméno se objevuje v zahraničních encyklopediích a vedle řady staveb v různých částech světa je i autorem teoretických statí. V Brně je doposud známa pouze realizace jeho návrhu nájemního domu pro JUDr. Josefa Slezáka v ul. Viniční 197. Od rodiny stavebníka získalo oddělení dějin architektury do sbírkového fondu darem dětskou židli z interiéru tohoto domu, která je vystavena ve stálé expozici O nové Brno. Dle nejnovějších výzkumů by mohl být Alfred Neumann autorem řadového nájemního domu na Sedlákově 27 (v odborné literatuře znám jako tzv. Jordanův dům), který je spojen také se slavným brněnským rodákem Adolfem Loosem. Loos pro obchodníka s likéry Heinricha Jordana navrhl v roce 1931 v horní části domu nezávislý útvar bytu typu penthouse se Zahradní terasou, který technicky zpracoval Loosův spolupracovník Kurt Unger. Jak dokládá Nedávno objevená korespondence, oslovení Adolfa Loose iniciovali ve skutečnosti Jordanovi Mladí ambiciózní synové Heinrich a Otto, kteří se pohybovali v Loosově vídeňském Kulturním okruhu. Jejich otec, konzervativní stavebník, měl ale zájem postavit dům především rychle a levně a s desetiletou daňovou úlevou, která však byla limitována maximální výměrou. Loosem navržený penthouse byl v tomto ohledu mnohem velkorysejší a tedy nevyhovující. Autorem řadového nájemního domu, který v roce 1931 realizovala brněnská stavitelská firma bratří Artura a Mořice Eislerových, byl zřejmě právě architekt Alfred Neumann, rovněž zároveň přítel Jordanových synů. Existuje jeden Neumannem signovaný plán z roku 1930 a také doklad o jeho kontaktech s Heinrichem Jordanem mladším. Alfred Neumann se patrně znal osobně i s Adolfem Loosem, což potvrzuje jeho dochovaný blahopřejný telegram k Loosovým šedesátinám v prosinci 1930.

Zavřít
Loading...