Povinnost evidence sbírkových předmětů v muzeích je stanovena zákonem, v mnohých muzeích s více než stoletou tradicí se ale stalo, že některé informace o předmětech přijatých do sbírek v počátcích jejich existence byly vlivem válek a četných přesunů ztraceny.

Nejinak je tomu v Muzeu města Brna, které za svou více než stoletou historii zažilo mnoho přesunů nebo také evakuaci předmětů během druhé světové války mimo Brno.

Aby byly do našich digitálních databází doplněny chybějící informace, pracujeme se starými evidenčními kartami vedenými v němčině nebo češtině, pocházejícími z prvních desetiletí od vzniku muzea.

Sdělení na nich jsou velmi stručná, můžeme z nich ale často vyčíst, kdo danou věc do muzea věnoval.

Věnování předmětu do muzejních sbírek znamenalo pro donátora společenskou prestiž, proto mezi nimi byla řada významných brněnských osobností té doby. Předměty po svých zesnulých manželích také často věnovaly jejich vdovy.

Bohužel, většinu předmětů již nelze s popisy na starých kartách spolehlivě spojit, neboť stará evidenční čísla se po druhé světové válce přestala používat. Předměty byly přečíslovány a čísla z nejstarší evidence na většině z nich již chybí.

U některých sbírkových předmětů však k vzájemnému propojení došlo.

Na přiložené fotografii vidíte dětský (chlapecký) rukávníček z králičí kožešiny s kožešinovou aplikací jelínka, datovaný do 19. století.

Díky staré evidenci víme, že jej do sbírek muzea věnovala (kromě jiných předmětů) Marie Krejčová, manželka prof. JUDr. Dobroslava Krejčího.

Prof. JUDr. Dobroslav Krejčí (10.1.1869 - 24.7.1936), někdy nazýván „otec české statistiky“, byl mimo jiné první předseda Státního úřadu statistického. Na Masarykově univerzitě v Brně působil jako profesor statistiky na právnické fakultě, děkan právnické fakulty a v letech 1935–1936 jako rektor. Byl také prvním rektorem, který byl nositelem insignií, věnovaných Masarykově univerzitě prezidentem Masarykem. https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2924

Zavřít
Loading...