Nejvyšším cílem restaurátora-konzervátora je vdechnout život a zašlou krásu dávno zapomenutým věcem.

 

 

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské Muzea města Brna je specializované odborné pracoviště věnující se především péči o dobrý stav fondu sbírkového fondu muzea.Sestává ze tří specializovaných pracovišť. Jedná se zejména o pracoviště zpracovávající kovové předměty charakteru jak sbírkových předmětů menšího i většího rozměru, tak i archeologický kovový materiál. Dřevozpracující dílna je vybavena pro restaurování a konzervaci dřevěných artefaktů, nábytku a drobných výrobků včetně uměleckých předmětů s polychromií a zlacením. Třetím pracovištěm je konzervátorská dílna pro zpracovávání předmětů z ostatních, zejména organických materiálů jako je kůže a papír, ale také keramika archeologická, historická i novodobá. Oddělení se také zabývá výrobou replik cennějších předmětů pro dlouhodobou prezentaci v expozici a monitoringem klimatických podmínek ve výstavách a depozitářích. V současné době jsou pozice na pracovištích obsazeny třemi konzervátory a restaurátorem.

Za dobu trvání oddělení bylo pracovníky oddělení restaurováno a konzervováno mnoho sbírkových předmětů různého charakteru – předměty denní potřeby, umělecké předměty, militaria, rozmanitá varia a archeologický materiál a to zejména ze sbírek muzea.

KONTAKT
Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...