Nuda je smrtelným hříchem vzdělávání v muzeu.

 

Oddělení muzejní pedagogiky v souladu s pražskou ICOM definicí muzea vytváří podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí s využitím veškerého potenciálu Muzea města Brna jako moderní instituce nadregionálního významu fungující v evropském kontextu.

Zároveň usilujeme o to, abychom naplňovali potřeby obyvatel města Brna a Jihomoravského kraje a přispěli k tomu, stát se „jejich“ domovským muzeum.

Pracujeme s pestrou paletou témat vycházející z rozmanitosti jednotlivých objektů, které náleží do správy muzea. Naším cílem je pokrýt edukací čtyři jedinečné a specifické objekty: národní kulturní památka hrad a pevnost Špilberk, vila Tugendhat zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, Arnoldova vila a Měnínská brána.

Vycházíme z jedinečnosti těchto objektů, zároveň je ve své činnosti systematicky a dlouhodobě sdružujeme a propojujeme na základě společných jmenovatelů, kterými jsou historie Brna, architektura a výtvarné umění.

Oddělení muzejní pedagogiky (OMP) tvoří tým erudovaných muzejních edukátorů, kteří spolupracují na tvorbě a realizaci programů v duchu společných zásad a cílů, etického kodexu a sdílení zkušeností. Partnerem OMP je Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat.

Detailní seznam kontaktů naleznete zde

Pilíře činnosti oddělení muzejní pedagogiky:

  • Příprava a realizace edukačních forem pro všechny návštěvníky bez ohledu na věk, vzdělání, rasovou a etnickou příslušnost s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám
  • Stabilní a inspirativní partnerství se školami v rámci neformálního vzdělávání
  • Dynamicky reagovat na aktuální projekty muzea, zprostředkovávat a reflektovat krátkodobé výstavní projekty
  • Budování muzejního publika v rámci komunitních skupin (kroužky, kluby, mezigenerační programy atd.)
  • Vzdělávání budoucích pedagogů a muzejních pracovníků - dlouhodobý projekt stáží pro studenty VŠ, oborová spolupráce
Zavřít
Loading...