Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. (Indira Gándhí)

 

 

Historické oddělení pečuje o bohaté historické sbírky Muzea města Brna a snaží se předávat povědomí o dějinách Brna dalším generacím. Historické sbírky se začaly konstituovat již při vzniku muzea na počátku 20. století a postupně se díky systematické sbírkotvorné činnosti rozšiřovaly až do dnešní podoby.

Sbírkové předměty historického oddělení jsou rozčleněny do řady tematicky a chronologicky zaměřených fondů, v nichž se odráží pestrost a mnohovrstevnatost života v minulém Brně. K početným souborům tak patří například fondy řemesel, cechů, praporů a stuh, domácnosti, svítidel, písemností, militarií, textilu, faleristiky, kuřáckých potřeb, pečetidel atd. Značnou historickou hodnotou disponují také církevní fond a fond sport, jehož základem se stala pozůstalost legendárního sportovního novináře Lva Vašíčka. Unikátní celek představuje díky své zachovalosti barokní lékárna brněnských alžbětinek. Jedinečný význam pro samotný Špilberk pak má fond odboje, dokumentující vězeňskou roli hradu jak v období obou světových válek, kdy se jeho zdi staly nedobrovolným příbytkem mnoha českých vlastenců, tak ve starším období, kdy si díky věznění Italů, Poláků, Maďarů a jiných získal nechvalně známé přízvisko „Žalář národů“. Zdrojem bohatého materiálu pro studium brněnské historie je také fotoarchiv a knihovna Muzea města Brna, která je přístupná kromě odborníků i zájemcům z řad veřejnosti.

Pracovníci historického oddělení se vedle správy sbírek věnují přípravě výstav a expozic, jimiž muzeum prezentuje veřejnosti zajímavá témata dotýkající se historie Brna. V současnosti sahá odborné zaměření oddělení od středověku (řemesla, židovské osídlení atd.) přes raný novověk (baroko, švédské obléhání Brna roku 1645 atd.) a 19. století až po začátek 21. století. Pracovníci oddělení vycházejí při své badatelské práci jak z historických pramenů a literatury, tak z tzv. orální historie, kdy se snaží zmapovat prostřednictvím pamětníků pohled na druhou světovou válku, vysídlení Němců či 50. a 60. léta 20. století.

Výsledky své práce prezentuje historické oddělení formou výstav, prostřednictvím publikační činnosti, příspěvky na odborných konferencích atd. Spolupracuje s muzei, univerzitami a dalšími vědeckými institucemi u nás i v zahraničí.

KONTAKT
Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...