Archeologie je okno do krajiny nepopsaných dějin lidské existence.

 

 

Oddělení specializující se na archeologii vzniklo v Muzeu města Brna v roce 1968. Již před tímto rokem se do muzejní sbírky dostávaly archeologické artefakty nalézané při četných stavebních akcích v historickém jádru Brna na konci 19. a první polovině 20. století. Od 70. let 20. století pracovníci oddělení aktivně provádějí archeologické výzkumy na území Statutárního města Brna. Sbírkový fond je doplňován soubory z archeologických výzkumů jiných organizací realizovaných na území moravské metropole.  

Archeologické oddělení zajišťuje všestranné odborné a vědecké využití spravované sbírky. Nové poznatky o osídlení brněnské kotliny v prehistorickém a historickém období jsou pravidelně prezentovány na přednáškách a publikovány. Veřejnosti jsou dále představovány na četných výstavách s archeologickou a historickou tématikou.     

Archeologická sbírka zahrnuje období od starší doby kamenné až po novověk. Je specializována především na sběrnou oblast Brna, ojediněle jsou zastoupeny i jiné lokality České republiky. Sbírka obsahuje soubory pravěkého stáří, převažují ale zejména nálezy středověké a raně novověké hmotné kultury. Převládajícími předměty jsou keramika, kamenina, hrnčina, fajáns, kovy, sklo, dřevo, kosti. K nejcennějším sbírkovým předmětům patří soubor středověkého skla nebo unikátní kolekce dřevěných a kožených předmětů z brněnských studní a odpadních jímek. Mezi zajímavé předměty patří také bezesporu brakteátové razidlo z Jakubské ulice v Brně, pečetidlo z komárovského probošství či pozlacené anglo-karolinské kování z Brna – Líšně. Mimořádné důležitý je fond archeologických nálezů z 9. – 12. století, který upřesňuje postupné formování středověkého města Brna. Podrobnosti o jeho nejstarší historii, kde nemáme k dispozici prakticky žádné písemné prameny, může přinést pouze archeologie a její specifické vědecké postupy. 

 

 
KONTAKT
Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...