Minulý týden instaloval brněnský sochař a pedagog Pavel Korbička (*1972) v interiéru hradu Špilberk svoji nejnovější sight specific instalaci Helix (2023). Světelné dílo prochází schodišťovou šachtou a propojuje tak patro věnované výtvarnému umění s podlažími s historickými expozicemi. Prostory hradu Špilberk se tímto připojují k dalším budovám města Brna – Domu pánů z Kunštátu a Besednímu domu – do jejichž architektury Korbička v minulých letech instaloval světelnou situaci nikoliv v rámci výstavy, ale jako trvalou či dlouhodobou intervenci.

Korbičkova světelná situace Helix je koncipovaná jako jeden závit šroubovice natažený do délky šesti metrů, přičemž rozteč vychýlení lehce přesahuje deset centimetrů. Zakřivení vertikály je tedy nepatrné, vnímatelné spíše podprahově. Avšak právě vychýlení od přísné geometrie dodává dílu charakter živé hmoty. Při interpretaci díla se tedy vynořují paralely mezi principy sestrojení živých soustav a principy vnitřního uspořádání jakýchkoliv prostorových forem a celků. Obě sféry totiž fungují na vzájemné interakci svých základních stavebních prvků, v prvním případě molekul a ve druhém případě dimenzionálních vztahů uvnitř vlastní struktury. V tomto ohledu je Korbičkovo dílo Helix významným podnětem k nalézání hlubších souvislostí mezi viděnou realitou a světem nacházejícím se mimo úroveň zrakového vnímání.   

Téma prostoru a možnosti jeho vizuální definice světlem Pavel Korbička rozvíjí od dob studií, přičemž ve svém uvažování pracuje s vazbami na prostor, tělo a vztahové souvislosti. Jedno ze svých starších děl – instalaci North Line (2008) – Korbička vytvořil v rámci bienále Brno Art Open taktéž na brněnském Špilberku, kdy ve svažitém terénu kopce v několikametrové výšce instaloval světelnou horizontálu, která v korunách stromů utvářela pomyslnou rovinu.

Pavel Korbička od roku 1998 doposud působí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru prostorové tvorby. Za svoji pětadvacetiletou pedagogickou činnost nasměroval řadu mladých osobností rozvíjejících principy abstraktního sochařství a prostorových site-specific situací.

 

Zavřít
Loading...