Archeologické oddělení Muzea města Brna dlouhodobě rozvíjí spolupráci se zájemci o archeologii z řad veřejnosti. Dalším z úspěchů této spolupráce je nález a dokumentace bronzového "pokladu" z mladší doby bronzové (kolem 1000 př. n. l.) na jedné jihomoravské lokalitě. 
Nález sestává ze srpu, hrotu kopí, několika zlomků měděné suroviny a dalších předmětů včetně kusu jehlice ke spínání oděvu. Srp byl před uložením do země záměrně zohnut a spolu s dalšími poškozenými předměty zakopán. Zničení jinak funkčního srpu, které vyžadovalo užití velké námahy a zejména nahřátí předmětu, pokuzaje na rituální motivy uložení. 
 

Zavřít
Loading...