Již téměř měsíc můžete na Špilberku zhlédnout výstavu Na brněnské vlně. Je věnovaná 100 letům brněnského rozhlasového vysílání a nabízí mimo jiné bohatý repertoár audio ukázek rozličných žánrů.

Jedno z témat, kterému se ukázky věnují, je hrad Špilberk. Ten totiž, jakožto brněnská dominanta, začal lákat rozhlasové pracovníky poměrně brzy.

Rozhlasové nahrávky z období první republiky se ale k tomuto tématu zřejmě nedochovaly, nejstarší nahrávky ve výstavě jsou proto až z období druhé světové války.

V tomto ponurém období dějin byl Špilberk v rukou nacistických okupantů, nejprve byl vězením a v letech 1939-1941 byl postupně přestavován na vzorová historizující kasárna pro wehrmacht.

Nahrávka z léta roku 1941 pochází z reportáže ke slavnostnímu předání klíčů od Špilberku wehrmachtu. Reportér na ní hovoří s vládním stavebním radou Neubertem, který popisuje novou podobu hradu po adaptačních pracích pro armádu.

Mnohé ze zmiňovaných úprav mohou návštěvníci na hradě vidět doposud. Jedná se například o tzv. Vlaštovčí hnízdo, kde měla být důstojnická jídelna. Zachovala se zde dvoje původní, krásně zdobená kachlová kamna firmy Angermeyer. V předsálí jsou kamna s motivy českých a moravských měst a v tzv. Salonu prince Evžena kamna s výjevy z jeho života. Nejradikálnějšími úpravami prošla bývalá pevnostní a vězeňská kaple Nejsvětější Trojice. Na počátku okupace sloužila jako internační prostory brněnského gestapa. Poté měl tento znesvěcený prostor sloužit jako „Slavnostní síň“ nacistické ideologie. Z této doby se částečně zachovala monumentální říšská orlice, která nahradila hlavní oltářní obraz a v místě menzy se dodnes nachází kompletně zachovaný piedestal se svastikou.

Protikladem k vychloubačné rétorice nahrávky adorující rekonstrukci budiž nahrávka z roku 1942. V ní na kruté poměry v nacistickém vězení na Špilberku vzpomíná voják, kterému se podařilo z okupovaného Československa uprchnout do Anglie. Tato nahrávka vznikla pro BBC.

Přijďte si do výstavy poslechnout obě nahrávky, projít si některý z našich prohlídkových okruhů a dozvědět se více o pohnuté historii hradu Špilberk.

 

Obr. 1 : Dobový záběr reportáže ze slavnostního předání klíčů wehrmachtu. Zdroj: Unsere Wehrmacht im Protektorat, 23.9.1941.

Obr. 2: Celkový pohled na východní křídlo hradu po rekonstrukci, vlevo nahoře Vlaštovčí hnízdo, 1941. Zdroj MuMB

Obr. 3: Interiér Vlaštovčího hnízda. Uprostřed kachlová kamna s výjevy ze života Evžena Savojského. 1941. Zdroj MuMB

Obr. 4: Detail současné podoby kachlových kamen s jezdeckou sochou Evžena Savojského, 2022. Zdroj MuMB

Zavřít
Loading...