Michelle Delk, Snøhetta /NO, USA: Za hranicemi / Beyond Boundaries

Muzeum města Brna má tu čest představit ve vile Tugendhat americkou krajinářskou architektku Michelle Delk z renomovaného norského studia Snøhetta. Michelle Delk působí v New Yorku a zabývá se mezioborovou prací. Vytváří jednoduché, avšak silné návrhy, které posilují vztahy mezi lidmi a jejich prostředím.

Přednáška s názvem Za hranicemi / Beyond Boundaries

Jak vytvářet inspirativní místa pro současný život a posilovat vazby mezi lidmi a jejich okolím?

Druhy krajiny jsou rozlehlé a rozmanité, od nezkrocené divočiny po veřejná prostranství v našich městech, od hlubin oceánů po vrcholky hor. Naše cesta směřující k jejich pochopení, kdysi omezená na představivost a předběžné mapování, stále odhaluje neprobádaná území. V průběhu času jsme této zemi stanovili hranice, často ji rozčlenili a zapomněli na její jednotu a přirozenou propojenost. Dnes si uvědomujeme naši společnou povinnost pečovat o odolnost a udržitelnost při interakci s naším životním prostředím a uznáváme, že jsme součástí kontinua, které je se zemí a jejími minulými, současnými i budoucími obyvateli složitě propojeno.

Michelle se s vámi podělí o to, jak při své práci ve studiu Snøhetta hledá příležitosti ke snižování hranic tím, že jde nad rámec pouhého vytváření něčeho nového. Přijímá výzvu opětovného využití a transformace prostor, aby se přizpůsobily změnám, a to nejen s ohledem na fyzické místo, ale také na sociální, kulturní a pomíjivé aspekty času. Tím, že mísí návrhářské disciplíny a spojuje architekturu a krajinářskou architekturu, ukáže, jak je princip adaptivního opětovného využití zakořeněn v jádru jejích projektů.

Kra/jiná

Přednáška vznikla ve spolupráci s pražským spolkem Kruh, který se již od roku 2001 snaží veřejnosti představovat kvalitní současnou architekturu a zároveň umožnit smysluplný dialog mezi autory a obyvateli měst a obcí.

24. cyklus s názvem Kra/jiná představuje progresivní krajinářská studia a vizionáře, kteří se zabývají novým pojetím využívání veřejných prostorů, odolností krajin, navrácením přírody do měst i podporou biologické rozmanitosti. Svými projekty proměňují a zlepšují místa nejen pro trávení volného času a rekreaci lidí, ale i pro život ostatních druhů a vhodným řešením pomáhají zlepšovat místní klima i kvalitu ovzduší.

 

Michelle Delk je krajinářskou architektkou a partnerkou ve slavném architektonickém studiu Snøhetta, které se vyznačuje kombinací environmentální a kulturní citlivosti. Mezi jejich známé realizace patří Bibliotheca Alexandria nebo nová budova Opery v Oslu. Práce Michelle, sídlící v New Yorku, je transdisciplinární. Jednoduchými návrhy vytváří místa, která posilují vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Je aktivní členkou správní rady Urban Design Forum v New Yorku a členkou American Society of Landscape Architects. Přednáší na konferencích a univerzitách po celém světě.

 

Kdy?

Od: Pátek 3.5.2024

3. 5. 2024 od 19:00 hod.

Místo konání

vila Tugendhat

Vstupné

Základní vstupné 100 Kč

Zavřít
Loading...