doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D: Letokruhové analýzy

Obor, který se snaží porozumět řeči letokruhů, se jmenuje dendrochronologie a má dva základní směry. První je dendroarcheologie, což je metoda datování dřeva založená na analýze šířek letokruhů. Díky této metodě můžeme určit stáří archeologických dřevěných vykopávek, konstrukčních prvků na historických stavbách, například krovů, nebo také stáří uměleckých předmětů jako jsou dřevěné obrazy, sochy nebo hudební nástroje. Druhý směr je dendroekologie, která studuje ekologickou informaci uloženou v letokruzích. Využívá se ke studiu různých ekologických problémů a životního prostředí. Můžeme tak na základě šířek letokruhů například rekonstruovat klimatické podmínky daleko do minulosti.

Autor přednášky je akademickým vědecko-výzkumným pracovníkem Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU v Brně

Kdy?

Od: Středa 29.11.2023

středa 29. 11. 2023 od 17:00 hod.

Místo konání

bývalá konírna

Vstupné

Základní vstupné 70 Kč

Zavřít
Loading...