V nedávné době byl do našeho muzea předán unikátní předmět, který byl nalezen na Bobravské vrchovině (k.ú. Brno-Bystrc). Jedná se o část takzvaného "Kronenhalsringu" - z němčiny "korunového nákrčníku". Nákrčník pochází z 5. až 3. století př. n. l., tedy z mladší doby železné, kdy je osídlení na našem území přisuzováno keltské populaci. Mimo krásné provedení je na nálezu zajímavá především skutečnost, že tento původně dvoudílný nákrčník se ve větších počtech vyskytuje především v oblasti Dánska a severního Německa v prostředí tzv. Jastorfské kultury. Té je přisuzován starogermánský původ. Z našeho území známe doposud jen dva kusy. Náš exemplář je tak možné považovat za doklad dálkových kontaktů napříč vzdálenými oblastmi i etniky.    

Zavřít
Loading...