V rámci Výstavy soudobé kultury, jejíž 95. výročí jsme připomněli v květnu, byla uspořádána také Výstava moderního bydlení v podobě kolonie Nový dům. Ta však byla z důvodů zpoždění výstavby otevřena až v září (proběhla od 2. září do 31. října 1928). Soubor šestnácti rodinných domů se dodnes řadí k šestici stěžejních evropských kolonií Werkbundu, vybudovaných jako architektonický experiment v letech 1927–1932 (Stuttgart, Brno, Vratislav, Curych, Vídeň a Praha). Brněnská výstava Nový dům byla druhou podobnou akcí v Evropě (rok po výstavě Die Wohnung v podobě sídliště Weissenhof ve Stuttgartu) a měla zásadní vliv na pozdější vznik osady Baba v Praze. Na rozdíl od ostatních sídlišť v Evropě, která měla finanční podporu Werkbundu (Svaz německého díla) a měst, kde vznikla, výstavbu kolonie Nový dům realizovala soukromá stavitelská firma Čeňka Rullera a Františka Uherky. Šlo o ryze developerský podnik, k němuž Uherka poskytl své pozemky v Žabovřeskách při úpatí Wilsonova lesa. Svaz československého díla převzal jen ideovou záštitu.

Osm brněnských architektů a jeden pražský navrhli 16 řadových nebo samostatně stojících rodinných domů dle zastavovacího plánu Bohuslava Fuchse a Jaroslava Grunta, z nichž každý navrhl v kolonii trojdům. Autory dvojdomů byli Josef Štěpánek (z Prahy), Jan Víšek a Ernst Wiesner, samostatné domy navrhli Jiří Kroha, Jaroslav Syřiště, Hugo Foltýn a Miroslav Putna (Foltýn a Putna byli ještě studenty architektury na brněnské technice). Stavitelé požadovali nepodsklepené domy na pilířích (vysoká spodní voda v lokalitě), hospodářské přízemí, dvě obytná patra s rovnou střechou (terasou), racionální půdorys, vestavěný nábytek, typizovaná okna a dveře. S výjimkou cihlového domu od Jaroslava Syřiště měly ostatní objekty nosnou železobetonovou kostru s výplňovým zdivem. Cílem měl být úsporně dimenzovaný typ domu s úplným technickým a hygienickým komfortem, uzpůsobený pro hromadnou výstavbu a určený převážně pro střední sociální vrstvy (Krohův dům se již blížil vilovému objektu).

Stuttgartský vzor se promítl také do výstavního katalogu, který obsahoval texty zúčastněných architektů i teoretické stati renomovaných tvůrců (Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Theo van Doesburg, Amédée Ozenfant, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe). Potencionální klienti však nebyli na moderní pojetí rodinných domů ještě připraveni a prodej či pronájem vázl, takže celá akce zůstala daleko za očekáváním a stavitelům způsobila značné finanční problémy. Pro evropskou moderní architekturu měla však tato výstava mimořádný význam. Muzeum města Brna vydalo v roce 2018 o kolonii Nový dům obsáhlou publikaci, která podrobně představuje jednotlivé domy, jejichž původní stav je dnes u většiny z nich jen stěží identifikovatelný.

Zavřít
Loading...