V rámci dlouhodobé spolupráce s Museem Kampa připravilo oddělení Galerie města Brna výstavu dvou jihlavských umělců Jindřicha Bošky (1931–2017) a Františka Dörfla (1934–2017). Tito autoři po celý život udržovali čilé kontakty s brněnskou výtvarnou scénou a brzy se dostali do hledáčku teoretika Jiřího Valocha, který do jejich ateliérů často zajížděl, sledoval vývoj jejich díla, zpracovával texty a zahajoval výstavy. Valochův dlouholetý profesní vztah i osobní přátelství s umělci dokládá taktéž vzájemná korespondence, která je součástí expozice. Najdeme však zde i dopisy a dokumenty dalšího výrazného teoretika – Arséna Pohribného – který utvářel pevně ukotvenou platformu pro celou tehdejší konstruktivně zaměřenou generaci a který se tvorbou Jindřicha Bošky a Františka Dörfla taktéž intenzivně zabýval.

Výstava v Museu Kampa tedy představuje nejen průřez dílem obou umělců, ale nabízí i autentickou dokumentaci doby, zejména ve vztahu k uvedeným teoretikům, Jiřímu Valochovi a Arsénu Pohribnému.

Expozice je v Museu Kampa přístupná do 10. 3. 2024 a doprovázejí ji komentované prohlídky.

Zavřít
Loading...