Jak a kde se šily boty ve středověkém Brně? Nahlédnutí do historie ševcovského řemesla umožňuje jedinečný soubor ševcovských kopyt a několika dílů bot uložený v našem depozitáři. Soubor by nalezen v roce 2004 v odpadní jímce (rozuměj latríně) středověkého domu v místě dnešního obchodního domu Omega na náměstí Svobody 9. Díky hloubce jímky (až 6 m) a přítomnosti spodní vody se mimo běžné keramiky podařilo zachránit také předměty ze dřeva a kůže, což je materiál, který se v archeologických situacích zpravidla nedochová. Soubor je možné datovat do 2. poloviny 15. století a sestává z šesti dřevěných ševcovských kopyt dvou téměř celých svršků dvou bot, dvou podešví a několika výztužných dílů a lemovek.  Svrškové části patří k typu nízké obuvi s předním šněrováním, který byl populární od 2. poloviny 14. až do počátku 16. století. Dvě z kopyt jsou formy na pravou botu, čtyři na levou a jejich délka se pohybuje v rozmezí 24–26 cm. Soubor středověkých ševcovských kopyt je prvním a stále ojedinělým nálezem tohoto typu v Brně, a co do velikosti souboru je největším u nás. Jde o poměrně jasný důkaz existence ševcovské dílny provozované v blízkosti místa nálezu.

 

Obr. 1: Fotografie kožených nálezů obuvi a jejich fragmentů krátce po vyzvednutí z jímky

Obr. 2: V současné době jsou oba svrškové dílce obuvi umístěny na dvou z kopyt

Obr. 3: Kresebná rekonstrukce nízké varianty obuvi s předním šněrováním podle nálezů z Holandska

Obr. 4: Fotografie dřevěných kopyt po vyzvednutí z jímky

Zavřít
Loading...