Internetová encyklopedie dějin Brna slaví 20 let

Dne 12. května 2004 byly webové stránky Internetové encyklopedie zpřístupněny veřejnosti. Zveřejnění bylo symbolicky věnováno jako dárek Brňanům ke 100. výročí založení jejich muzea, Muzea města Brna. Unikátní projekt byl až do roku 2012 jediný svého druhu v České republice.

Nápad začít pracovat na dějinách Brna encyklopedickou formou se zrodil v hlavě brněnské historičky Mileny Flodrové, která se stala i nejplodnějším přispěvatelem rodící se encyklopedie, která opustila limity tisku a v internetové formě využila nových technologií. Celý projekt fungoval od počátku díky dobrovolné práci skupiny historiků, archeologů, archivářů a dalších nadšenců. Do projektu se kromě Muzea města Brna připojili i odborníci z řady dalších brněnských kulturně vzdělávacích a vědeckých institucí, jako například z Archivu města Brna, neziskové organizace Archaia Brno, Knihovny Jiřího Mahena, Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Moravské galerie, Moravského zemského muzea, brněnského Archeologického ústavu AV ČR a dalších.

Zveřejnění předcházela tříletá práce autorského kolektivu na vytvoření obsahové a programové struktury databáze.
V den spuštění stránek databáze zahrnovala téměř 3000 hesel a 800 obrazů. Všechny údaje byly zařazeny do tehdy pěti základních, vzájemně propojených tematických okruhů (Osoby, Ulice, Objekty, Školy, Stavby). V roce 2004 měl autorský kolektiv 12 členů, mezi zakládající a stále aktivní členy patří historičky Milena Flodrová a Miroslava Menšíková, vedoucí autorského kolektivu Irena Loskotová nebo Jitka Šibíčková.

V současnosti spravuje Muzeum města Brna tento kulturně informační portál společně s Masarykovou univerzitou za finanční podpory Magistrátu města Brna. 

K dnešním dnům se zde nachází více než 93 000 hesel a 27 000 fotografií. Tato databáze se stále rozšiřuje i díky intenzivním kontaktům se širokou uživatelskou veřejností, odkud přichází i řada nových informací a podnětů.

Zavřít
Loading...