Před časem jsme vás informovali o výzkumu na relativně nedávno objevené archeologické lokalitě v brněnské oboře Holedná, který provádělo naše muzeum spolu s Ústavem geoniky Akademie věd ČR. Díky digitální mapě reliéfu se zde podařilo objevit zbytky pravěkého ohrazení, jehož vznik byl výzkumem datován do mladší doby bronzové (asi 1100 př. n. l.). Cílem výzkumu bylo nejen získání nových informací o doposud málo známé archeologické lokalitě, ale především jejich prezentace širší veřejnosti. A právě tento cíl se nyní podařilo naplnit umístěním informačního panelu přímo na lokalitě samotné. Velké díky patří pracovníkům Lesů města Brna, kteří zprostředkovali usazení panelu. Na panelu najdete všechny důležíté informace o lokalitě a můžete nechat rozvířit svoji představivost při pohledu na kresebnou  rekonstrukci. Další z důvodů, proč se vypravit na příjemnou procházku do brněnské obory. 

Zavřít
Loading...