Dokladem je tomu náš kolega, který se na konci října vrátil ze zajímavé cesty z Malty.

Zde se účastnil události A Harbour of Nations: 1565 – 1571, organizované spolkem Compagnia San Michele Malta pod patronátem Heritage Malta, jakousi obdobou našeho Národního památkového ústavu.

Cílem bylo předvést veřejnosti oděv, výzbroj, vybavení a každodenní život mužů - vojáků i žen – jejich doprovodu, z období velkého obléhání Malty osmanskými vojsky v roce 1565 a bitvou u Lepanta v roce 1571.

Hlavním principem setkávání se s veřejností byl v tomto případě přístup „dotkni se historie“. Kolemjdoucí jsou vyzíváni, aby komunikovali s jednotlivými účastníky, ptali se jich na podmínky každodenní historie daného období a doslova si šáhli na nejrůznější rekonstrukce historických předmětů ať už jsou to zbraně, oděv nebo drobné potřeby.

Návštěvník se tak ale nesetkal s placenými herci v kostýmech, ale s historiky, muzejními pracovníky, restaurátory, studenty a řemeslnými odborníky v náročných rekonstrukcích a replikách dobového oděvu s historicky věrnými zbrojemi, zbraněmi a potřeby každodenní potřeby – od hřebenu po nádobí. Odborným garantem a hlavním mluvčím byl Matthias Ebejer PhD, historik a výzkumný pracovník ve společnosti European University Institute a Gianluca Giorgio Falzon odborný pracovník právě v Heritage Malta.

Součástí byla pro účastníky například prohlídka pevností Saint Angelo a Saint Elmo, Inkvizitorského paláce, právě rekonstruované expozice zbraní a zbrojí řádu maltézských rytířů a mnoho dalších historicky i muzejnicky zajímavých míst.

Náš kolega Tomáš Koch se mimo jiné specializuje na rekonstrukci oděvu v 2. polovině 16. století až v 1. polovině 17. století a opakovaně se tomuto tématu věnuje na konferencích, seminářích, výstavách a přednáškách pro veřejnost. Na akci Harbour of Nations: 1565 – 1571 ukazoval, jak mohl vypadat německý žoldnéř, který se účastnil obrany Malty v roce 1565 a dalších konfliktů v 60. a 70. letech 16. století.

Pro něj tedy práce historika nekončí zamčením kanceláře.

 

 

 

 

Zavřít
Loading...