OBSAH
STUDIE A ČLÁNKY

Tomáš Koch, Vůně bylin, octa a pryskyřic. Lékárnictví 18. století v odrazu inventáře lékárny řádu alžbětinek v Brně (7)

Pavel Ciprian, Výstavy Muzea města Brna v letech 2010–2020 (25)

 

MATERIÁLY

Zuzana Holubová – Věra Šlancarová, Klíček milosti. Drobný středověký poutní odznak z Brna-Králova Pole (93)

Aleš Navrátil – Tomáš Koch – Jana Štulířová, Švédský zákop ve špilberském parku (105)

Pavel Košťál – Martin Samson, Tváře ze zapomnění (115)

Božena Víchová, Pucák (škrabadlo) a odrazník (131)

 

NAD SBÍRKAMI

Petr Vachůt, Pálkovací hra Schlagball v kontextu dvou nově objevených historických fotografií (139)

Kateřina Čermáková – Anežka Špinlerová, Portrét Lidušky Polákové ve sbírkách Muzea města Brna (145)

Jana Svobodová, Ohlédnutí za čtvrt stoletím – stálá expozice starého umění 1997–2022 (155)

 

JUBILEA

Jindřich Chatrný – Dagmar Černoušková, 90 – Iloš Crhonek (163)

 

ZPRÁVY

Dagmar Černoušková – Jindřich Chatrný – Jana Kořínková, Rok Adolfa Loose v Brně (173)

Zbyněk Šolc, Muzeum města Brna v roce 2021 (179)

Zavřít
Loading...