OBSAH
STUDIE

Robert Janás, Folklorismy v moravském malířství konce 19. století jako prostředek prosazování politických cílů moravskoslovanských umělců (7)

Jiří Vaněk, Zlaté roky brněnské atletiky (1920–1931) Část 2. Mezi dvěma vrcholy (1920–1931) (21)

 

MATERIÁLY

Zuzana Holubová, Archeologický výzkum předbraní Špilberku (69)

Pavel Košťál, Z historie cestovních průvodců Brnem (77)

Božena Víchová, Zapomenutý brněnský umělec? Oldřich Crhounek (1900–1973) (91)

 

NAD SBÍRKAMI

Vincenta Martina Vodáková, Svaté obrázky z konce 19. a z 20. století ve sbírkách

Muzea města Brna (97)

Dana Olivová, Vývěsní štít zájezdního hostince U modrého lva (121)

Ctibor Ostrý, Badatelský fond Mileny Flodrové (125)

 

MEDAILONY

Petr Vachůt – Zuzana Holubová, Dana Cejnková. Archeoložka Muzea města Brna (1944–2020)  (133)

Zuzana Holubová, Paní doktorka a její výstavy (134)

 

ZPRÁVY

Pavel Ciprian, Muzeum města Brna v roce 2019 (143)

Zavřít
Loading...