OBSAH
STUDIE

Jiři Vaněk, Sport v Brně před 100 lety (7)

Jiři Uhliř, Michael Thonet v Brně a okolí (43)

 

MATERIÁLY

Klara Doležalova, Příběhy, které mění svět: Křesťanská iniciace a kostel Sant’Apollinare Nuovo v Ravenně (67)

Aleš Navratil, Relikty opevnění ve špilberském parku (81)

Ctibor Ostry – Hynek Zbranek – Jiři Zubalik, Vlněna ve vrstvách času (1. část) (87)

Michal Simandl, Brněnská městská jízdní policie v letech 1906–1922 (95)

Eugene Billaudeau, Au Špilberk et ŕ Vienne (1914–1915) – Na Špilberku a ve Vídni (1914‑‑1915).(101)

Pavel Košťal, Pamětní schránka Sokola Brno I (107)

Martin Samson, Srpnové události roku 1969 v Brně a okolí optikou stranických organizací KSČ (115)

 

NAD SBÍRKAMI

Dana Olivova, Malá kolekce šesti mědirytů (129)

 

JUBILEA

Jiři Vaněk, Prof. PhDr. Dušan Uhliř, CSc. – 80 let (137)

Jiři Vaněk, Forum Brunense – 30 let (141)

 

ZPRÁVY

Soňa Mertova – Muzeum ma smysl bez barier – projekt lektorskeho odděleni Muzea města Brna (147)

Pavel Ciprian, Muzeum města Brna v roce 2017 (151)

Zavřít
Loading...