OBSAH
STUDIE

Jiří Vaněk, Pozůstalost velitele špilberské pevnosti plukovníka Georga Jacoba

Ogilvyho z roku 1661 (k 350. výročí jeho úmrtí) (7)

Jiří Vaněk, Posádka špilberské pevnosti 1630-1750 v záznamech svatojakubských

farních matrik (1. část) (25)

Miroslava Menšíková, Vrchní představený špilberské trestnice Mořic Smrček (55)

Pavel Košťál, Jaroslav Skalický, osudy jednotlivce v soukolí války (65)

Karel Altman, Mezi Polenkou a Stopkou (Úloha hostinských zařízení v životě českého'

korza v Brně) (87)

Gustav Novotný, Začátečnická léta MUDr. Jaroslava Bakeše ve Vídni (1895-1902) (105)

Lenka Kudělková, Z historie obchodního a obytného domu Convalaria v Brně ( 119)

 

MATERIÁLY

Vendula Hromádková/ Aleš Navrátil/Petr Vachůt, Průzkum krypty kostela       
Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích v roce 1988 (133)

Jan Pernička, Měditiskaři Bedřich Pfeiler a František Schwöder a Schwöderovi  
synové – mědirytec a ocelorytec Gustav Jiří, fotograf a měditiskař Adolf Jan (137)

Jan Pernička, Jan Jiří Pokorný a brněnské mědirytectví a měditiskařství koncem
18. a na začátku 19. století (151)

Dagmar Baumannová, Silvio Pellico a „Le mie prigioni" (169)

Dušan Riedl, Dvě moravské bojovnice za práva ženy (179)

Barbora Svátková, Umění jako stav duše. Tvůrčí dílny a animační programy

Muzea města Brna (195)

 

NAD SBÍRKAMI

Blanka Kacelle, Středověká studna z náměstí Svobody, archeologický výzkum 

a restaurace 2003-2006 (211)

Aleš Dejmal/Michal Rybníček, Problematika sušení a datování výdřevy brněnské

středověké studny z náměstí Svobody (223)

Michal Rybníček/Aleš Dejmal, Dendrochronologické datování výdřevy brněnské

středověké studny z náměstí Svobody (227)

Jana Svobodová, Panna Marie v naději – Mater/Maria gravida. Ze sbírkového

fondu MuMB (231)

Ludmila Růženecká, Dámské kostýmy a muzejní sbírka (241)

Ludmila Růženecká, Vzorkovnice kompozičního skla pro výrobu skleněné bižuterie (253)

 

RŮZNÉ

Ctibor Nečas, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně: zapomenutá epizoda z dějin jeho knihovny (261)

 

ZPRÁVY

Pavel Ciprian, Činnost Muzea města Brna v roce 2010 (265)

Zavřít
Loading...