OBSAH
STUDIE

Jiří Vaněk, Stavební proměny Špilberku v 1. polovině 18. století (5)

Dagmar Baumannová, Hnutí Mladá Itálie a Špilberk (27)

Gustav Novotný, Studia MUDr. Jaroslava Bakeše v Brně, Olomouci a ve Vídni (57)

Lenka Kudělková, Anglická léta Ernsta Wiesnera (73)

Marcela Macharáčková, Vzpoura umělců proti stalinistickým represím v roce 1938

 v Brně (85)

 

MATERIÁLY

Jiři Vaněk, Výzbroj a obranyschopnost Špilberku a Brna před 350 lety (1658) (101)

Pavel Košťál, Kacíři obrácení na Špilberku premonstrátem Martinem Santou

(Epizoda z duchovní služby ve špilberské věznici) (109)

Miroslava Menšiková, Historie pivovaru v Jehnicích (113)

Karel Altman, Jour fix v Českém čtenářském spolku v Brně (125)

Jndřich Chatrný, Jan Evangelista Koula a Brno (137)

 

NAD SBÍRKAMI

Dana Olivová, Relikviář s černou rukou (147)

Pavel Mynář, Jindřiška Brančíková, Pokračovatelé tradice brněnských mistrů

krejčovského cechu (159)

Ludmila Růženecká, Fenomén vějíře (Vějíře ve sbírkách Muzea města Brna) (171)

 

ZPRÁVY

Eva Picmausová, Hračky nestárnou ani na Špilberku (Činnost lektorského oddělení

Muzea města Brna na výstavě „Hračky nestárnou") (189)

Pavel Ciprian, Muzeum města Brna v roce 2007 (193)

Zavřít
Loading...