OBSAH

Předmluva, Jiří Vaněk (7)

Úvod, Milena Flodrová (9)

Lucemburská dynastie, Milena Flodrová (13)

Jan Jindřich jako markrabě moravský, Jaroslav Mezník (37)

Osobnost markraběte Jošta a jeho vztah k ostatním členům lucemburského rodu,

Václav Štěpán (73)

Dvůr a kancelář moravského markarběte Jošta (1375-1411), Tomáš Baletka (147)

Architektura na Moravě a ve Slezsku za vlády lucemburských markrabat, Jan Sedlák (167)

K vývoji hradů v období moravské lucemburské sekundogenitury, Miroslav Plaček (189)

Jezdecká pečeť moravských markrabat lucemburského rodu jako reprezentační

prostředek majitele a vrcholné umělecké dílo moravské rnarkraběcí pečeti, Karel Maráz                                                                                                              (223)

Ad honorem Dei omnipotentis et eiusdem Genetricis Virginis Mariae...,

Jana Svobodová (237)

Brno v době Lucemburků, Milena Flodrová (253)

Obrazová příloha (285)

Zavřít
Loading...