OBSAH

Rok 1994 - jubilejní rok Muzea města Brna (3)                                            

Z činnosti Muzea města Brna v roce 1995 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

STUDIE A ČLÁNKY

Počátky Brna ve světle nejnovějších poznatků, Lubomír Konečný (7)

Starobrněnští johanité a ves Přibice, Libor Jan (21)

Brněnská dohra Martinovicsova spiknutí, Dušan Uhlíř (33)

Bývalý Offermannův dům č. 416 v ulici Bašty č. 8 v Brně,  Jan Bukovský (47)

Brněnský sjezd Československé strany socialistické v r. 1926, Libor Vykoupil (59)

Počátky odbojové organizace Obrana národa v Brně a konstituování její

zdravotnické složky, František Kusák (79)

Kounicovy studentské koleje v Brně, Golgota Moravy, František Vašek (97)

Postrach pacientů, Zdeněk Štěpánek (111)

Sto let organizované české turistiky v městě Brně (1894-1994), Rudolf Štancl (121)

 

MATERIÁLY

Krypta na Petrově očima restaurátorů, Kateřina a Jan Knorovi (125)

Švédský zákop před Brnem, Václav Hanák, Irena Loskotová (143)

Švédské bronzové střely na Špilberk, Vladimír Ustohal, Karel Stránský (153)

Smrt plukovníka Kallenberga, Václav Hanák (159)

Odraz švédského obléhání Brna v pověstech, Marta Šrámková (167)

Brněnský hrad a brněnská kasárna v lidové písni, Jana Svobodová (171)    

Výzkum hradní studny na Špilberku, Václav Hanák (181)

Puncovní značky moravských stříbrniků, Věra Vokáčová (193)

Malíř Rudolf Kundera, Marcela Macharáčková (199)

 

NAD SBÍRKAMI

Restaurování vývěsního štítu brněnských kloboučníků, Miroslav Kluka,

Jindřiška Brančíková (199)

Zavřít
Loading...