OBSAH

90 let Muzea města Brna (3)                                                                          

Rok 1993 ve statistice (5)                                                                              

 

STUDIE A ČLÁNKY

Muzeum města Brna. Od Gomperzovy galerie na Špilberk, Jiří Blažek.(9)

Počátky a vývoj výtvarných sbírek Muzea města Brna, Jana Karkanová (43)

Příspěvek ke zmapování sbírkového fondu muzea, Jana Svobodová (67)

Z historie sbírky moderní architektury Muzea města Brna, Lenka Kudělková (73)

Charakter a tvorba archeologických sbírek, Dana Cejnková (79)

Snahy o využití Špilberku pro muzejní účely po roce 1918, Miroslava Menšíková (85)

Špilberské kasematy a jejich přeměna na vězení v roce 1784, Jiří Vaněk (91)

Z počátků První brněnské strojírny, Vladimír Ustohal (107)                        

Německé hasičstvo v Brně. Úvodní poznámky, Gustav Novotný (115)

K hostování Choděrovy divadelní společnosti v Brně v roce 1884, Pavel Marek (129)

Sokolský slet v Brně roku 1914, Jiří Čejka (139)                                          

Křížová cesta brněnského dómu sv. Petra a Pavla, Jan Bukovský (149)      

Ve Francii to bylo nejtěžší . . ., František Živěla. Vzpomínky na působení

v čs. zahraniční armádě v letech 1939-1940, zpracoval Jiří Mikulka (159)  

Významná osobnost brněnského muzejnictví — architekt Vilém Hank,

Radomíra Barteková (175)

 

NAD SBÍRKAMI

Rytířská kamna na Špilberku, Dana Cejnková, Irena Loskotová (181)

Historické vyšívané vzorníky v Muzeu města Brna, Jindřiška Brančíková (189)

Pozůstalost Lva Vašíčka v Muzeu města Brna, Dana Olivová (195)

 

MATERIÁLY

Moje muzejní roky I, Bohumil Samek (201)                                                 

Osobní vzpomínka na paní doktorku Hálovou, Milena Flodrová (213)

V Muzeu odboje kdysi, Jaromír Wágner (219)

Zavřít
Loading...