OBSAH

Muzeum města Brna v roce 1992 (4)

Archeologické oddělení (4)                                                                           

Historické oddělení (4)                                                                                  

Oddělení dějin architektury a výtvarného umění (5)                                     

Rok 1992 ve statistice (6)                                                                              

 

STUDIE Á ČLÁNKY

Účet starobrněnského špitálu z roku 1367, Libor Jan (9)                              

Špilberské panství v polovině 16. století, Radomíra Barteková (21)

Lékárna a lékárníci U zlaté koruny, Milena Flodrová (27)                           

K historii hradní studny na Špilberku, Jiří Vaněk (37)                                  

Kostel sv. Trojice Královopolského kartouzu v Brně a uložení ostatků Prokopa Lucemburského, markraběte moravského, Jan Bukovský (53)                     

Brněnská židovská obec v 18. století a sekta Jakuba Franka, Dušan Uhlíř (71)

Komínská škola 1691 - 1990, Jití Čejka (83)                                                

Z činnosti brněnských komor a brněnského gremia v letech 1918 - 1938, Pavel Mates (91)

Spolek německých lékařů, Zdeněk Štěpánek (101)                                       

Povídání o bývalém brněnském německém jazykovém ostrůvku, Dora Müllerová (109)

Fašistický útok na židenická kasárna v roce 1933, Libor Vykoupil (121)

1. září 1939 - akce Albrecht L v Brně, Miroslava Menšíková, František Vašek (137)

Komínští občané a německá okupace v letech 1939 - 1945, Jiří Mikulka (147)

 

NAD SBÍRKAMI

Rekonstrukce skleněných gotických čiší z Brna - Komárova, Blanka Kacelleová (161)

Brněnské kanóny, Vladimír Ustohal - Karel Stránský (167)                         

Brněnský mědirytec Josef Axmann, Jana Svobodová (177)                         

Památeční šátek na hambašskou slavnost 1832 ve sbírkách Muzea města Brna,

Jindřiška Brančíková (187)                                                                            

Od expresionismu ke kubismu (Dva nepublikované dopisy Emila Filly Antonínu

Procházkovi), Marcela Macharáčková (193)                                                 

 

MATERIÁLY

Než vznikla Stará radnice, Irena Loskotová (207)                                        

Meč z doby Elišky Rejčky, Zdenka Himmelová – Marie Ptáčková - Vladimír Ustohal (217)

Cesty k Brnu, †Rostislav Vermouzek (223)                                                  

Život na brněnských školách v polovině 19. století (Ze vzpomínek W. J. Rottleuthnera),

přeložil Dušan Uhlíř (231)                                                                             

K počátkům tvorby Arnošta Wiesnera (Adaptace bytu s ateliérem na Pekařské ulici

v Brně), Lenka Krčálová (241)

Zavřít
Loading...