OBSAH

Muzeum města Brna v roce 1989 (2)                                                             

Klenotnice Města Brna na Staré radnici (mf) (4)                                          

Soubor moravských niněristů LUČEC (Cha) (4)                                          

MIMI FORTUNAE (TAB, KAC) (5)                                                            

Skupina historického šermu REX (bij) (6)                                                    

Brněnští kronikáři a soutěž (mf) (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

STUDIE A ČLÁNKY

Čtení o Špilberku, Rostislav Vermouzek (9)                                                 

Úsilí Starého Brna o právo nazývat se městem,Vladimír Vašků (21)           

Stav základního školství v Brně a v jeho okolí těsně před rokem 1775, Jiří Čejka (36)

Z historie běhů Brnem, Jiří Vaněk (42)                                                         

Němečtí a rakouští spisovatelé v brněnském exilu (1935-1938), Dora Müllerová (59)

Brno v březnu 1939, Ota Holub (73)                                                             

Brněnský rodák letec Arnošt Jedounek, Jiří Mikulka (85)                            

Špilberk — stavební úpravy za 2. světové války, Petr Kroupa (95)              

Rádiové protihry brněnského gestapa, Petr Kopečný (107)                          

Z poválečné historie brněnského vlnařského průmyslu (Ke 40. výročí

s. p. Vlněna Brno), Pavel Mates, Karel Schelle (113)                                   

 

NAD SBÍRKAMI

Pečetidlo benediktinského kláštera Na luhu v Brně-Komárově, Dana Cejnková,

Karel Stránský, Vladimír Ustohal (119)                                                        

Umělecko-historický rozbor pečetidla kláštera Na luhu, Dana Stehlíková (126)

Truhlice na zemské desky moravské v Muzeu města Brna, Milena Flodrová (129)

Zapomenutý portrét Josefa I., Dušan Uhlíř (133)                                          

Pozůstalost Jana Gajdoše v Muzeu města Brna, Miroslava Menšíková (137)

 

MATERIÁLY

Český záznam o výslechu špilberské vězenkyně z r. 1786, přepsal a komentářem

doplnil Jiří Vaněk (143)                                                                                 

Život v brněnských věznicích před sto čtyřiceti lety (Ze vzpomínek

W. J. Rottleuthnera), přeložil Dušan Uhlíř (148)                                          

Dr. Rudolf von Sowa (1853-1900), Ctibor Nečas (163)                                

Haló, tady Brno (Antonín Slavík a počátky brněnského rozhlasu), Vojen Drlík (169)

Sochař Karel Korschann a Brno, Hana Karkanová, Miroslav Hradil (174)

Návrh obchodního portálu firmy F. L. Popper od Arnošta Wiesnera, Lenka Krčálová (185)

Letohrádek Mitrovských na Starém Brně, Jiří Kroupa (197)

Zavřít
Loading...