OBSAH

Muzeum města Brna v roce 1988 (2)                                                             

Letohrádek Mitrovských (IC) (3)                                                                  

MIMI FORTUNAE (TAB) (5)                                                                      

Soubor moravských niněristů LUČEC (1k) (6)                                             

Skupina historického šermu REX v roce 1988 (bij) (6)                                

Také Brno má své kronikáře (mf) (7)                                                            

 

STUDIE A ČLÁNKY

Jméno Brno — a co s tím souvisí, Rudolf Šrámek (9)                                  

Husitské spiknutí v Brně roku 1422 a původce jeho odhalení, Dušan Uhlíř  (18)

Špilberk ve 40. a 50. letech 15. stol., Radomíra Barteková (27)                   

Veřejná doprava nosítky v Brně, Milan Čoupek (32)                                    

Návrh Ch. C. Andrého na zlepšení stavu soukenické výroby zřízením

skladu viny v Brně, Jan Janák (37)                                                                

Zahájení provozu na železniční trati Vídeň—Brno 7. července 1839,

Mojmír Krejčiřík (51)

Zásobování Brna dřevem v minulosti, Rostislav Vermouzek (57)                

Pokus o tovární výrobu pušek v Brně r. 1848 a J. V. Kunnerth, Jiří Vaněk (65)

Brněnské výstaviště 1928, Iloš Crhonek (77)                                                

Původní cikánská populace Brna a její vyhlazení v letech 1939-1945,

Ctibor Nečas (89)

Vznik Jednotného zemědělského družstva v Líšnia jeho činnost v letech

1950-1960, Jiří Mikulka (109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NAD SBÍRKAMI

Brněnská barokní lékárna ve sbírkách Muzea města Brna, Milena Flodrová (121)

Nově zjištěný představitel moravské miniaturní podobizny, Karel Holešovský (127)

Malířské počátky Jaroslava Krále, Zuzana Ledererová (130)                       

 

MATERIÁLY

Šedesát let od smrti Rudolfa Těsnohlídka, Jiří Hek (133)                             

Osobnost Cecilie Hálové-Jahodové a Muzeum města Brna, Lenka Krčálová (139)                                                                                                                        

Zavřít
Loading...