OBSAH

Úvodní slovo ke čtenáři (2)                                                                           

Historie stará přes osmdesát let, Dušan Uhlíř (2)                                          

Měnínská brána, (mf) (4)                                                                               

Z činnosti Muzea města Brna (Ka, Ol) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Romantika a tvrdá dřina — to je historický šerm, (bl) (7)                            

Soubor moravských niněristů LUČEC, (JS) (8)                                            

 

STUDIE A ČLÁNKY

Nejstarší dějiny Špilberku ve světle písemných pramenů, Milena Flodrová (9)

Prodej Špilberku roku 1560, Radka Barteková (15)                                      

Internace vídeňského jakobína Andrease Riedela v Brně, Dušan Uhlíř (19)

Puškařské rodiny v Brně, Jiří Vaněk (29)                                                      

Švédský princ na Veveří, Karel Daněk (39)                                                  

Brněnské motivy ve světových dějinách, Josef Polišenský (45)                   

 

NAD SBIRKAMI

Výtvarné zdroje a východiska díla Jiřího Krohy, Iloš Crhonek (55)              

Nad méně známými obrazy Antonína Procházky, Zuzana Ledererová (63)

Dílo Jiřího Kemra ve sbírkách Muzea města Brna, Marcela Macharáčková (67)

Zajímavé nástroje útrpného práva v Muzeu města Brna, Václav Hanák (71)

 

MATERIÁLY

Brno-Chrlíce. Topografie archeologických nalezišť, Jana Čižmářová (75)

Původ názvu „kasematy“, Petr Kroupa (85)

Zavřít
Loading...