OBSAH

Úvodní slovo ke čtenáři (2)                                                                           

Historie stará přes osmdesát let, Dušan Uhlíř (2)                                          

Měnínská brána, (mf) (4)                                                                               

Z činnosti Muzea města Brna (Ka, Ol) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Romantika a tvrdá dřina — to je historický šerm, (bl) (7)                            

Soubor moravských niněristů LUČEC, (JS) (8)                                            

 

STUDIE A ČLÁNKY

Nejstarší dějiny Špilberku ve světle písemných pramenů, Milena Flodrová (9)

Prodej Špilberku roku 1560, Radka Barteková (15)                                      

Internace vídeňského jakobína Andrease Riedela v Brně, Dušan Uhlíř (19)

Puškařské rodiny v Brně, Jiří Vaněk (29)                                                      

Švédský princ na Veveří, Karel Daněk (39)                                                  

Brněnské motivy ve světových dějinách, Josef Polišenský (45)                   

 

NAD SBIRKAMI

Výtvarné zdroje a východiska díla Jiřího Krohy,Iloš Crhonek (55)              

Nad méně známými obrazy Antonína Procházky, Zuzana Ledererová (63)

Dílo Jiřího Kemra ve sbírkách Muzea města Brna, Marcela Macharáčková (67)

Zajímavé nástroje útrpného práva v Muzeu města Brna, Václav Hanák (71)

 

MATERIÁLY

Brno-Chrlíce. Topografie archeologických nalezišť, Jana Čižmářová (75)

Původ názvu „kasematy“, Petr Kroupa (85)

Zavřít
Loading...