Co skrývaly studny na Starém Brně? V roce 2018 bylo využito dlouho trvajícího sucha k průzkumu tří studen v areálu kláštěra na Mendlově náměstí. Na pomoc byly povoláni zkušení speleologové. U všech tří studen se podařilo zdokumentovat dřevěný základový věnec, který bývá typickou součástí zděných studen již od středověku.
Dřevo umožnilo datatovat založení studen do poměrně mladého novověku. To podporuje i zjištění, že na výstavbu jedné ze studen byly druhotně využity středověké kamenické články z nejstarší fáze kláštěra (založen 1323).
Na některých článcích bylo možné sledovat i původní kamenické značky. Všechny tři studny dosahovaly hloubky přibližně 7 metrů.
Jelikož ve studních bylo v průměru stále asi 1 m vody, bylo ze dna odebráno pouze několik vzorků, které obahovaly převážně stavební a odpadní materál z 19. a 20. století, jako zlomky cihel, nádob, nebo nářadí.    

Zavřít
Loading...